Friday, August 23, 2013

கும்பகோணம் சுற்றுப்புற கோவில்கள்


 கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற கோவில்கள் பற்றிய தகவல்களை கீழ்காணும் நிலை தொடர்பால் காணலாம்.


http://shanthiraju.wordpress.com/around-kumbakonam-1/

http://shanthiraju.wordpress.com/around-kumbakonam-2/

No comments:

Post a Comment